Amb l’actual sistema de recollida de residus, els contenidors d’envasos, d’orgànica i de resta estan tancats i només s’obren quan l’usuari s’identifica.

Els contenidors de paper i cartró i de vidre segueixen oberts.

Com puc obrir els contenidors?

Obrir els contenidors és molt fàcil.
Cal activar el contenidor amb un botó i el pots obrir amb una targeta electrònica o bé amb el teu mòbil.

Sistema d’obertura dels contenidors tancats amb targeta electrònica

Sistema d’obertura dels contenidors tancats amb aplicació mòbil

L’ús dels contenidors de resta és restringit: només es poden fer servir els dimecres i els diumenges.
Ho fem així per reduir la dipositació de la resta i afavorir el reciclatge de les altres fraccions.

 

 

Per quins motius canviem de model?

1.
Pel Medi
Ambient

Reciclant, reduïm els residus que acaben a la incineradora i l’impacte ambiental que se’n deriva.

2.
Per assolir
els objectius

Les directives europees i la legislació catalana exigeixen complir amb uns objectius molt concrets en matèria de reciclatge. Hem d’arribar al 70 % de recollida selectiva.

3.
Per millorar
la recollida

Malauradament, i malgrat que el 99 % d’illes de contenidors de Montmeló tenen els contenidors de les 5 fraccions (resta, orgànica, envasos, vidre i paper i cartró), la recollida selectiva està estancada al voltant del 40 % i no aconseguim millorar.